GDPR

Základné ustanovenia

Adresa našej webovej stránky je: https://ielk.sk

Prevádzkovateľom webovej stránky s funkciami elektronického nákupu je DERMABION`s, s.r.o.

IČO: 46578391
DIČ: 2023520840
IČ DPH: neplatiteľ DPH

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame


Vaše osobné údaje, ktoré získavame za účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov za účelom následného kontaktu ohľadom rezervácie stretnutia, resp. zákroku v našom zariadení.

Osobnými údajmi sú menopriezviskotelefónne číslo, IP adresa, email.

 1. Prevádzkovateľ ielk.sk sa zaväzuje, že s údajmi bude nakladať profesionálne, nebude ich poskytovať tretím stranám a bude ich spravovať výhradne on.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s údajmi do miery nevyhnutnej pre spätný kontakt zákazníka.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečuje komunikáciu SSL šifrovaním a kompletné akcie (objednávka, formuláre) zabezpečuje pred zneužitím. Prevádzkovateľ blokuje prichádzajúce škodlivé odkazy i spätné odkazy a prevádzkuje opatrenia pre zabezpečenie online ako i v lokále (uloženie údajov excel, word – zmluvy) v zabezpečených priečinok na aktualizovaných zostavách PC s antivírusom.
 4. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza v momentálnej dobe k automatickému individuálnemu rozhodovaniu či profilovaniu dát v zmysle § 28 Zákona.
  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa  13 ods. 1 písm. a)Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie spätného kontaktu s osobou, ktorá využila telefonický kontakt, alebo kontakt pomocou formuláru pre objednávku
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

Vložený obsah

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. V momentálnej dobe nevyužívame prepojenie s 3. stranou, ak tak učiníme, informujeme Vás o tom.

S kým a ako zdieľame Vaše dáta

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže automaticky podľa nariadení GDPR z webových i lokálnych portálov, resp. ak zákon z dôvodu administratívy nenariaďuje inak.